понеделник, 13 декември 2010 г.

Новогодишни обещания и пожелания за 2011!

Идва Коледната ваканция и е време за пожелания, списъци с обещания и малко почивка!

Списъците с обещания няма да ги споделя, почивката още не е започнала, но за пожеланията е време!

Пожелавам на всички ей такова зрение и никога да не пропускаме дреболиите!

понеделник, 15 ноември 2010 г.

Сексът на работното място – норма или насилие?

Сексът на работното място е тема която незнайно защо не се разисква изобщо от лекарите по трудова медицина, работодателите и правителствените агенции.

Говори се много за дискриминация, злоупотреба със служебно положение, насилие на работното място, психически тормоз, “моббинг” и т.н.

Да – нещата с дискриминацията и насилието не са перфектни дори в държавите с традиции в опитите за правното им и социално регулиране.

Там стои и проблема – опитите не са перфектни и решенията водят до нови проблеми и нови форми на насилие и дискриминация.


Двете страни на проблема

Първата е – все повече хора, навсякъде по света, работят все повече.

И това не зависи от националност, етническа принадлежност, сексуалност или религия.

Над 83% от работещите прекарват над 10 часа дневно на работното си място.

Заради все по-свободното движение на работна ръка хората се откъсват от социалните си контакти – съседи, съученици, приятелски и роднински кръг.

Най-тесни остават контактите им с колегите на работното място.

Това е причината една трета от семействата и стабилните връзки да започват от там.

В някой държави този процент достига до 80%. Това е единствения начин за много млади хора в днешно време да имат семейство.

От друга страна – всяко наличие на власт може да доведе до злоупотреба. И навсякъде има хора, които ще се поддадат.

Шефове ще търсят секс, подчинени ще използват секс за бързо израстване в йерархията, останалите, които нямат власт и не искат да напредват по този начин ще бъдат ощетени.

Границата.

Къде лежи тънката червена линия между флирта и сексуалния тормоз.

Това е Светия Граал на корпоративните адвокати, правозащитниците и политиците.

Кога закачките в офиса са в рамките на нормалното и кога нещата отиват към съдебно преследване за милиони.

Фрапантни случаи като този на Бил Клинтън ще останат в историята, а натрупаните казуси особено в законодателството на САЩ ще бъдат крайъгълен камък за развитие на правната рамка за в бъдеще.

Някои юристи и то не само корпоративни обаче твърдят, че махалото вече се е залюляло в обратната посока.

И може би са отчасти прави.

Докато в някой държави за прелюбодейство убиват с камъни, в други съдят шефове за заглеждане в тялото на колега или подчинен за повече от 5/пет/ секунди.

И това се случва в момента в който 60% от работещите са спали с колега, 85% са се обличали, гримирали и т.н. специално за да впечатлят някого на работното си място, а 30% са имали забежка по време на командировка.

Правилата

Корпоративните среди вече имат негласни правила за връзките между колеги. И те нямат нищо общо с тези изричани високо и ясно и публикувани на сайта на компанията:

  1. Не го правете с подчинени или с вишестоящи, нито с евентуални съперници. Ако са от друг отдел или клон на компанията – още по-добре.

  2. Не се издавайте по-време на работа – вече си имаме камери навсякъде, а ако нямаме - има някой клюкар който забелязва всичко. И има голяма уста.

  3. Разберете се рано какво ще правите, ако скъсате – ще трябва пак да работите заедно, без дребнави отмъщения и раздухване на пикантни подробности.

  4. Не споделяйте с никого докато нещата не станат наистина сериозни. Сериозни като брак или бременност. Всеки – дори най-добрите приятели могат да се изпуснат, а тръгне ли клюката всеки ще реши, че всичките ви постижения се дължат на подобни връзки “с когото трябва”.

  5. Отричайте. Ако не сте били достатъчно тъпи да оставите свидетели или писмени доказателства (включително електронни – ИТ отдела и ЧР обичат да четат всичко) никой не може да ви пипне. Особено ако си вършите работата перфектно. Но си дръжте автобиографията и препоръките под ръка. Може все пак да решат да преместят единия от вас.

Сексуален тормоз над мъже?
Жените съдят ли ги за сексуален тормоз? Всъщност да. Според данни на министерството на правосъдието на САЩ - 11% от оплакванията са от мъже срещу шефове жени.

Което е много.

Първо - поради страха да станат за смях повечето мъже изобщо не се оплакват.

Второ - пак поради полова дискриминация само 5% са жените в мениджърския състав на компаниите от ФОРЧЪН 500.

Така че - не се правете на Деми Мур.

петък, 1 октомври 2010 г.

Курс по първа долекарска помощ

Нашата служба по трудова медицина Есперекс ЕООД, набира групи за обучение по първа долекарска помощ. Датите ще бъдат определени след събиране на поне 10 участника в група.

За сега е стартирала група за базово обучение - 4 часа.
Включваща кръвоспиране, превръзки, травми, отравяния, задавяне и спешни състояния.

Приемаме желаещи и за специализирани обучения за гледане на възрастни хора и малки деца.

Желаещите могат да получат подробности на телефон: 0878/33 00 47 - Д-р Сербезов.

събота, 31 юли 2010 г.

Фактори на работната среда - периодичност на измерванията

Най-честите въпроси задавани ми като служба по трудова медицина от работодателите са каква е периодичността на измерванията.

За някой фактори и измервания има посочени конкретни срокове за други само условия при които се измерват задължително.

Ще публикувам няколко съкратени отговора на МТСП на въпроси свързани с периодичността на измерванията:

ОСВЕТЕНОСТ:
Отговор на МТСП от 5.10.2009 г. във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Въпрос: Трябва ли да се прави всяка година замерване за осветеност на обекта, след като няма никаква промяна?

Отговор: ..... Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя, в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове. От тук произтича и различната периодика на измерванията на показателите на работната среда. Периодика на измерванията трябва да се определи основно на база оценката на риска. В конкретния случай, който цитирате, за целите на оценката на риска, не се налага ежегодно измерване на осветеността на работните места. Ежегодно измерване на осветеност може да се изисква съгласно други специфични за електрическите и/или осветителни съоръжения нормативни актове с цел контрол на техническата им изправност.


В няколко поредни публикации ще се опитам да покрия всички въпроси зададени ми до момента.

неделя, 27 юни 2010 г.

Народната библиотека - chitanka.info.

Поради натоварването ни покрай декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ, не ни оставаше време за вестници, новини и четене изобщо.

Поради което сме изпуснали "акцията" на ГДБОП срещу рушителите на българската култура и съсипници на стожерите на нашето общество - издателите на булевардни боклуци пълни с печатни грешки и преводачески простотии, отпечатани на тоалетна хартия.

Да - става въпрос за "хакерите" и грабителите на авторските права - chitanka.info

Не знам за вас, но повечето тинейджъри покрай мен ако изобщо са прочели нещо през последните 5 години то е било онлайн.

Много от тях биха си купили книга само, ако вече са прочели нещо от нея или поне от същия автор.

Точно това вършеше НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА - просветна дейност, безплатна като старите читалища.

Средище на културата и място за изява на млади автори, които никога не биха могли да си позволят "народните" цени на нашите издателства.

Същите те и техните платени агенти се побояха да не би читателя български да развие вкус към качествените книги и да спре да им купува скъпите, грозни и зле преведени боклуци.

Остават три работни дни до крайния срок.

До 30 юни 2010 когато изтича крайния срок за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ от фирмите за 2009г. останаха само 3 работни дни.

Все пак това са три пълни дни, тъй като онлайн системата на ИА "Главна инспекция по труда" е направена добре.

За час и дата на подаване се приема момента на влизане на вашия подписан електронно файл в сървъра на инспекцията.

Т.е. часа и датата на служебния входящ номер който получавате веднага след пускането на файла.

От този момент "топката е в тяхното поле" и дори да имат възражения - срокът за подаване се счита за спазен.

Естествено при въпроси и възражения от тяхна страна ще трябва да спазите новия срок даден Ви от инспекцията.ВНИМАНИЕ!!! горното не е валидно за грешни, грешно подписани или грешно подадени фйлове. Тях системата ги отхвъля служебно и срока за правилното им подаване остава 30 юни 2010г.

вторник, 8 юни 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - промени в подаването!

Съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

Се правят следните съществени промени:

§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Т.е. от днес вече не е необходимо всеки собственик да има електронен подпис.

Декларацията може да се подава и от нас като служба по трудова медицина, с нашия електронен подпис!

Дочакахме!

понеделник, 3 май 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - първи опит успешен!

Нашата собствена декларация по чл.15 от ЗЗБУТ вече бе приета от ОИТ - Пловдив.
От пускането до входящият номер 3 работни дни/пет дни с уикенда/.

Сега чакаме до 60 дни за въпроси и корекции.

Ако няма - ще ни потвърдят приемането и ще излизаме в онлайн регистъра.
Ако имат - ще имаме 30 дни да внесем корекциите.

петък, 30 април 2010 г.

Ubuntu 10.04 LTS вече е при нас!

От вчера новата версия на Убунту 10.04 с тригодишна поддръжка /LTS/ вече можеше да бъде изтеглена от официалния сайт на Каноникал и от локалните в България.

Надграждането отнема време, но за всички които до сега не са опитвали линукс операционна система - възможността за първи опит с инсталация на чисто не е лоша.

сряда, 21 април 2010 г.

Излезе софтуера за попълване на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ

От тази сутрин софтуерът е наличен за изтегляне от сайта на ИА "ГИТ".

Всички колеги от служби по трудова медицина и клиенти могат да започват подаването.

Очакваме опашки, паника и хаос.

Надяваме се на бързина, спокойствие и ред!

вторник, 20 април 2010 г.

3DTV - триизмерна телевизия у дома.


Повод за предишната ни тема свързана с 3D бяха графичните карти и проблемите на много хора с поляризирания триизмерен образ на екрана.

Сега новият хит са телевизорите 3DTV и казват че ще ги гледаме без специални очила.


Дали новата технология ще причини нови главоболия /буквално/ на лекарите по трудова медицина и колегите по очни болести? Ще почакаме цените да спаднат и продукта да стане масов. И ще видим.

сряда, 7 април 2010 г.

АД


Адът е място където правилата на играта не важат.

Да Ви напомня на нещо?


P.S. Благодаря на xkcd.com че отново ме разсмяха!

сряда, 31 март 2010 г.

Промяна в Наредба № РД-07-2 от 2009г.

Излезе НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

промените са само две:
§ 1. В чл. 9, ал. 2 числото "9" се заменя с "8".
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите "при производство и леене на метали" се заличават.

Има и доста обширна поправка на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

Целият текст на поправката може да видите тук.


вторник, 30 март 2010 г.

Нов списък на професионалните болести

Извинявам се на всички колеги от службите по трудова медицина за заглавието.
Зная, че правилното наименование е професионални заболявания.

Ето и новината - Международната организация по Труда (ILO) одобри нов списък с професионални болести считано от 25 Март 2010.
Той заменя стария списък приет още през 2002 година.
Списъка се използва от страните членки за превенция, статистика и компенсации на работещите.

Според МОТ/ILO, новият списък множеството вече признати или отдавна разпознати като професионлани болести и увреждания.

За пръв път обаче психичните и поведенчески разтройства са включени в списъка.

Във всички секции на списъка има и отворени позиции за заболявания, които не са включени в списъка, но връзката им с работата или условията на труд не подлежат на никакво съмнение.

След ратификацията на новия списък на професионалните болести страните членки ще започнат прилагането му.


петък, 19 март 2010 г.

Ти си терорист!

В блога на VELQN видях това немско порно.

Не се притеснявайте ако не разбирате немски - има английски субтитри.
Ако и английски не разбирате - то картинките са достатъчни. И много красноречиви.

За всички неразбрали - този път не става въпрос за трудова медицина ;-)

сряда, 10 март 2010 г.

Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ е обнародвана в ДВ

Наредба No 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на дек­ларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни уловия на труд на МТСП бе публикувана в ДВ бр.19 от 09.03.2010г.

Приложение 1 към наредбата съдържа формата на новата декларация.

Всички работодатели имат срок до 30 Юни 2010 да я подадат в областна инспекция по труда.

Декларцията съдържа въпроси за фактори на работна среда, ЛПС, оценка на риска, рискове и опасности на работните места и всичко това на цели 15 страници.(затова и не публикувам целия текст)

За сега можете да я видите на сайта на Държавен вестник.

Остава обещаната възможност декларацията да се подава по електронен път.

Служба трудова медицина Есперекс ще помогне на своите клиенти както с попълването, така и с подването на декларацията.

В точка 15 на деклрацията се декларира наличието на осигурено обслужване от регистрирана служба по трудова медицина.

Но колко от фирмите нямат такава или тя отдавна не съществува?

Колко от тях ще поемат риска да подадат декларация с невярно съдържание?

Ще видим.

петък, 5 март 2010 г.

Подписка до Парламента срещу Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП

С тълкувателно становище на Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, изразено в Указание с изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 год. се предвижда дължимост за внасяне на осигурителни вноски за управителите на търговски дружества върху недоговорени и несъществуващи възнаграждения.
Разширителното тълкувание на тази правна норма (чл.6, ал 3 от КСО) в Указанието, поставя стотици хиляди коректни осигурители в ролята на закононарушители.
Получава се така, тъй като указанието е публикувано на Интернет страницата на НАП на 26 февруари 2010 година – последният работен ден на месец февруари, когато е и срока за деклариране и внасяне на осигурителните вноски за месец януари 2010 год.

Линк на петицията: http://bgpetition.com/podpiska_nap/index.html

вторник, 2 март 2010 г.

Дневник за проверките на ръчните електрически инструменти

Поради зададен въпрос на наш читател относно дневниците за проверка на ръчните ел. инструменти отговарям:

Съгласно чл. 416., ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (Обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. - в сила от 01.06.2005 г.) работодателят с писмена заповед определя лице или лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

По смисъла на Правилника:
ръчни електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка); към тях се отнасят ръчни бормашини, флексове, поялници и др.;
преносими електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване;
преносими лампи са лампите (нажежаеми или газоразрядни) в защитен корпус, окачвани или държани в ръка по време на работа
преносими трансформатори са трансформаторите за безопасно свръхниско напрежение или за защитно разделяне, с номинално захранващо напрежение не по-високо от 400 V, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване.От трансформатори за безопасно свръхниско напрежение обикновено се захранват преносими лампи, ръчни инструменти и други подобни. Към преносимите трансформатори се отнасят някои типове заваръчни трансформатори, зарядни устройства за акумулатори и др.

Няма изискване за прошнуроване и прономероване на Дневника.

Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група, като за придобиването й се изискват:
1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

Надявам се този кратък отговор да Ви е полезен.

Д-р Сербезов

понеделник, 1 март 2010 г.

Честита Баба Марта!

Много здраве и щастие на всички наши клиенти и читатели!

Д-р Сербезов

петък, 12 февруари 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ отпада за работещите за своя сметка сами.

Днес в ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г. излезе Закон за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С него се променя чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ и задължението за подаване на декларация по чл. 15 отпада за тези, които за своя сметка работят сами.

Тъй като Наредба за Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията още не е готова. А МТСП е публикувало само проект естествено бе да се удължи срока за подаване на Декларацията по чл. 15 за 2009 г. до 30 юни 2010 г. включително.

понеделник, 11 януари 2010 г.

Заварчици, въглероден окис и карбоксихемоглобин. Биомониторинг и проблеми с интерпретацията.

Малко след новогодишните празници като лекар по трудова медицина отговорих на няколко въпроса на една наша читателка и с нейно позволение публикувам задочния ни разговор като се постарах да премахна всички лични и фирмени данни.

Става въпрос за заварчици и нивата на карбоксихемоглобин – COHb в кръвта им и мисля, че темата ще е интересна за много от вас.


ВЪПРОС: „Здравейте! Честита Нова Година! Искрени пожелания за здраве, щастие и успехи!

... въпросът ми към Вас.

Току - що получихме резултатите от изследванията на наши работници - заварчици.

Оказа се, че част от тях имат превишени и гранични стойности на карбоксихемоглобин.


Прочетох някои неща в Интернет, но не успях да си изясня как се определят граничните стойности - възраст, пол и т.н., а също и какво трябва да се направи от тук нататък.

... между тези с гранични стойности е и съпругът ми. Той от почти 6 години не е заварчик, но обучава заварчици и прекарва доста време в халето. Освен това е пушач - около кутия и половина на ден.

Ще Ви бъда много благодарна, ако ми дадете някакъв съвет.

Предварително благодаря за отделеното време, за да прочетете това.“


ОТГОВОР:

... Сега направо на вашия въпрос:

Карбоксихемоглобина (СОНb) е стабилен комплекс на СО /въглероден окис/ и хемоглобин.
Въглеродния окис не е точно отрова - просто комплекса му с хемоглобина е около 300 пъти по-стабилен от този на кислорода с хемоглобина.

Т.е. човек се задушава дори във въздуха около него да има нормално ниво на кислород (18-21%).

Лечението е даване на 100% кислород с маска.

Меренето на нивото му в кръвта има смисъл само ако се прави ВЕДНАГА след работа с наличие на СО.
Защото полуживота на комплекса е 5-6 часа. Т.е. на 6-ят час след излизане от средата с високи нива на СО нивото му в кръвта ще спадне на половина.

Намерените гранични и превишени стойности на COHb в кръвта на вашите колеги се дължат най-вероятно на пушенето на повече от кутия цигари дневно.

Дори и "леките" цигари /тези с намалени катрани и никотин/ имат същите /и дори по-високи/ нива на въглероден окис, азотни окиси и серни окиси като останалите цигари. Тоест нивата на карбоксихемоглобин са зависими само от броя цигари дневно - не и от типа им.

Какво може да се направи?

Ами дванадесет часа след последната цигара нивата на карбоксихемоглобин ще са на една четвърт от измереното ниво - така че ..... нищо освен спирането на цигарите няма да помогне.


За самото заваряване - има еднократни маски и маски със сменяеми филтри подходящи за металните аерозоли.
Предупреждение - СО обаче е много малка молекула и не се улавя от никакви стандартни филтри за прах и аерозоли.

Има специални добавъчни филтри и еднократни маски с допълнителен слой СПЕЦИАЛНО за СО.

Това което трябва всъщност да измерите не е нивото на COHb в кръвта, а нивата на СО в дихателната зона на заварчиците при самото заваряване.

"Дихателна зона" визира едно разстояние от 20-30 см около устата на работника, където трябва да се закачи персонален пробовземен апарат, смукател, сонда и т.н.

Като става въпрос за електрозаваряване обаче - пробата трябва да се вземе ПОД МАСКАТА, защото там нивата понякога са доста по-високи от околния въздух.

Ако тези нива са над ПДК за СО - трябва да се вземат мерки.


Организационни (повече почивки), технически (заваряване на открито или в камина с аспирация) или да се осигурят ЛПС (маски с СО филтър, заваръчни маски с подаване на чист въздух/3М имат такава/).

Решението ще зависи от много фактори включително и финансовата страна.


ПРИМЕРНО: Единичната цена на маска е смешна, но годишния бюджет за еднократни маски(тези с СО филтър не са толкова евтини всъщност) може да превиши с пъти един заваръчен шлем с подаване на чист въздух ...

Надявам се да съм ви бил полезен.ВЪПРОС: „Но пак не успях да разбера защо в бланките с резултати, които ни дадоха, за всеки има записано различно допустимо ниво?

Например - жена на 56г. - ниво на допуск - 6;

мъж на 26г., мъж на40г., мъж на 54г, мъж на 68г. -ниво на допуск - 6;

мъж на 25г, на 63г., на 48г., на 55г. - ниво на допуск 10

мъж на 54г. - двама, единият с ниво на допуск 6, а другият - с 10

....

Изследването беше направено .... в нашата производствена база от лаборатория на ХЕИ /или както се казва сега РИОКОЗ/

....

Пропуснах да кажа, че съм запозната с предпазните маски и шланговете на 3М. Ние сме осигурили на всички заварчици соларни шлемове и повечето са на тази фирма, като шланговете се предлагат допълнително.

.... „


ОТГОВОР: За разминаванията може да има две причини:
- стари и нови бланки /навремето ги поръчваха на цели палети/ - стойностите напечатани на бланката ще зависят от това кога е отпечатана и от кого.
- пробите са пуснати на различни апарати - много от съвременните апарати имат зададени в тях допустими стойности, който зависят и от метода на изследване вграден в апарата.

Шлангове за подаване на чист въздух се препоръчват за затворени пространства, много тежки и продължителни заварки без прекъсване и други подобни, които предполагат натрупване на аерозоли и задушливи газове около заварчика.

Преценете добре - инвестицията не е малка доколкото си спомням каталозите на 3М.


В каталога на автоматичните СО-метри автоматичната аларма се включва при нива 10% COHb в кръвта.

Смята се че това е началото на лека интоксикация и е подходящо ниво за излизане от замърсената зона или за предприемане на други защитни мерки.
Така че най-вероятно в масовата практика 10% е новата пределна стойност.ВЪПРОС: „Това и аз го видях. Но все пак не обяснява защо на едни и същи бланки, от един и същ лаборант на единия в графата пише едно, а на другия - друго.

Вчера доста рових в Интернет, но никъде не видях гранична стойност 6.

Споменава се навсякъде 10 и следващите - опасни нива - над 24 и т.н. Никъде не пише нищо за значение на възрастта или пола, пък и при нас има хора на еднаква възраст, от един пол,с различни допустими нива.


Мисля, че така се губи смисъла на самото изследване, след като не може да се сравнят показателите спрямо една и съща база!“


ОТГОВОР: Не се залавяйте за посочените в бланките допустими нива на СО в кръвта.
Допустимото ниво за всички възрасти, раси и пол е ЕДНАКВО - 10%.

Тъй като нивата се посочват в относителни единици - % на COHb спрямо количеството
на Hb в единица обем кръв /мл/ те се сравняват спрямо едно референтно ниво и помежду си.

Какво имам предвид - всички измерени стойности около и над 10 процента трябва да се изяснят, като се измерят отново /за контрола/ и се потърсят причини за измерените нива.

Всички хора с измерен карбоксихемоглобин обаче могат да се сравняват като стойности без оглед на възраст и пол.
- Тези с по-високи нива трябва да имат повече проблеми.
- От хората с еднакви стойности тези със сърдечни и съдови проблеми са в по-висок риск.
- Жените в детеродна възраст - са застрашени от проблеми със зачеването и износването на плода.

Трябва да се разгледат досиетата и медицинската история на всеки и да се направи един точен анализ на състоянието им и риска за здравето - като краткосрочно така и за близкото бъдеще, ако останалите условия не се променят.


Д-р Сербезов


сряда, 6 януари 2010 г.

Продължителност на деня

Тук се намира един прекрасен инструмент за изчисляване на Светлата част на деня съобразно на географската ширина.

След 22.12.2009 денят вече непрекъснато расте. За България правилото е "по 2 минути на ден /или един час месечно/", но това просто за ориентир.

Много от задачите на открито и закрито зависят от светлата част на деня, разходите за осветление са различни през лятото и зимата, времето за шофиране през деня е много различно.

неделя, 3 януари 2010 г.

Честита Нова Година!

Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС честити на всички новата 2010 година!

Нека да ни донесе повече късмет и щастие!