петък, 1 октомври 2010 г.

Курс по първа долекарска помощ

Нашата служба по трудова медицина Есперекс ЕООД, набира групи за обучение по първа долекарска помощ. Датите ще бъдат определени след събиране на поне 10 участника в група.

За сега е стартирала група за базово обучение - 4 часа.
Включваща кръвоспиране, превръзки, травми, отравяния, задавяне и спешни състояния.

Приемаме желаещи и за специализирани обучения за гледане на възрастни хора и малки деца.

Желаещите могат да получат подробности на телефон: 0878/33 00 47 - Д-р Сербезов.