петък, 22 юни 2012 г.

Трудова медицина - обучения по ЗБУТ.

Службите по трудова медицина имат възможността да правят голям брой обучения свързани със Здравословните и Безопасни условия на труд.

Това се отнася, както за обучения на членове на Комитетите и Групите по условия на труд, така и обучения на провеждащите инструктажите в част от фирмите съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г.

 Важна част при подготвянето на тези обучения е те да се съобразят с конкретната дейност във всяка фирма.

Всяка дейност има конкретни опасности, защитни мерки и специфични действащи наредби.

Всеки работещ има конкретни въпроси които го интересуват, теми които са му неясни или са погрешно заучени и много много неща за които е по-наясно от вас. Просто защото работи всеки ден.

Нашата работа е не просто да издекламираме няколко заучени теми и наредби и да си тръгнем.
Добре е да задаваме въпроси преди изобщо да започнем да се подготвяме.
- Кои са въпросите които интресуват работещите и техните шефове?
- Кои са последните наредби и тълкувания по тях?
- Какви са обичайните и какви са добрите световни практики по въпроса?

Ако не можете да отговорите на някой въпрoс, не се измъквайте. Неправилните и не точни отговори няма да помогнат на никой. Но със сигурност ще Ви запомнят.