вторник, 25 януари 2011 г.

Helloween Sofia Bulgaria 24.01.2011 !!!Ето малко видео от концерта на Helloween в София на 24.01.2011.
Поредния тиймбилдинг на службата по трудова медицина премина успешно.

На заседание на ОФ организацията бе отчетено както заздравяването на колектива така и подобряването на трудовия психоклимат.

понеделник, 17 януари 2011 г.

Фирмите ще внасят авансово 10% от размера на наема

С влезлите в сила промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който плащат на своите хазяи.

Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, вече са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи.

Това напомнят от Националната агенция за приходите НАП.

Досега задължението беше на наемодателите.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

неделя, 16 януари 2011 г.

Подаването на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - едно от задълженията на работодателя

Задълженията на работодателите по осигуряване на здраволсовни и безопасни условия на труд са многоброийни, но тук ще си позволя да цитирам само част списъка публикуван на сайта на ИА Главна инспекция по труда:

"Общите задължения на работодателя относно осигуряване на здра­вословни и безопасни условия на труд са установени в глава XIII на Ко­декса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

I. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни ус­ловия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструк­цията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация (чл. 3, ал. 2 ЗЗБУТ).

II. Работодателят е длъжен да подава годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година (чл. 15 ЗЗБУТ)..."

Ако не сте подавали декларация през миналата година (не я бъркайте с годишния финасов отчет за Агенцията по вписвания, или данъчната декларация),

Ако сте изпуснали срока през миналата година,

Ако просто сте започнали дейност през 2010г.

Сега е момента да изпълните задълженията си.

Срокът през 2011 година е само до 30 АПРИЛ.

Ако мислите, че до тогава има много време - помислете си пак.

сряда, 12 януари 2011 г.

Публикуваха Политика в областта на електронните съобщения на Република България

В извънреден брой 4/12.01.2011 на Държавен вестник е публикувано РЕШЕНИЕ № 972 от 29 декември 2010 г. на МС за приемане на Политика в областта на електронните съобщения на Република България на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Предпочитам да я прочетат специалистите и да си кажат мнението за заложени "бомби" които ще се стоварят върху нас през следващите години.

събота, 1 януари 2011 г.

Честита Новата 2011 година!

Трудова медицина ЕСПЕРЕКС поздравява всички с новата 2011 година!