четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Работата на смени влошава когнитивните функции на ума

Ново проучване публикувано в Occupational & Environmental Medicine разкрива, работата на смени за повече от 10 години има ефекти не само върху циркадните ритми и физическото здраве, но и тежко влошаване на когнитивните функции на ума.
Ефектите са толкова по-тежки, колкото по-дългогодишна е работата на смени.
При прекъсване на сменната работа има обратимост на уврежданията, но за пълно възстановяване са необходими поне 5 години.
До сега се смяташе, че повишения брой инциденти и злополуки при работа на смени се дължат основно на хроничната умора породена от нарушените циркадни ритми и от там нарушенията на съня. Хроничната умора върви и с други ефекти - раздразнителност, прибързани действия, неточни движения на ръцете и т.н.
Нарушенията в когнитивните функции обаче имат ефекти върху реакциите при инциденти, социалния живот, личния живот.
Тъй като ефекта е силно дозозависим и бавно обратим, подобно откритие ще изисква редовни психологически изследвания на работещите на смени дълги години.

Медицински речник за MS Word

С много колеги работещи в служби по трудова медицина имаме общ проблем. Обработваме големи обеми текст със смесен медицински и технически речник. Проблемът е, че повечето политехнически термини са включени в правописната проверка на MS Word и OpenOffice Write, но медицинските термини не са.
Това води до смешни резултати - 100 страници в които всички технически термини са верни, а медицинските трябва да ги проверяваме "на ръка".
Естествено винаги можем да вкараме термините в личен "потребителски" речник, но това става бавно - вкарваме ги един по един. И когато ни преинсталират операционната система за речника не се сещаме... и почваме от начало.

За всички които им е омръзнало горното упражнение - малко помощ от мен.сряда, 9 юли 2014 г.

Електронно подаване на декларация за трудова злополука в НОИ през интернет

Благодарение на колегите от Клуба по БЗР Пловдив разбрах за новата електронна услуга на НОИ - подаване на Декларация за трудова злополука през Интернет.

Услугата е активна от 01 Юли 2014 и може да се намери през официалната страница на НОИ - http://www.noi.bg.

Трябва да отидете на раздела "Е-Услуги" - > от там в страничното меню на "Административни услуги" -> да изберете дирекцията на НОИ към която се водите -> пак избирате "административни услуги" -> "Подаване на декларация за трудова злополука"-> най - долу на страницата има бутон "Заяви" -> излиза ви елекронната форма за попълване.

Следвайте указанията от там на сетне.

Има два начина за подписване ( доколкото стана ясно ) с електронен подпис на подаващия или с ПИК код на пострадалия/ИКО на работодателя.

Малко е сложно за моите разбирания за Публична електронна услуга, но е по-добре от нищо.

На колегите - Нека да не ви се налага да я ползвате!

събота, 21 юни 2014 г.

Трудова медицина - необходими документи 2

Продължаваме краткото ни представяне на основните необходими ви документи по здравословни и безопасни условия на труд които вие и вашата служба по трудова медицина трябва да изготвите или осигурите.

Ако сте прочели предишната ни публикация и сте се съобразили с нея това означава, че на всеки обект вече имате копия от определени документи.
Имате и човек на обекта Ви определен лично от вас да представя тези документи на инспекторите със съответната "Заповед по чл.403 от КТ".

1. Книга за начален инструктаж + попълнени и подписани от работещите Служебни бележки /по образеца от книгата/ за проведен начален инструктаж.
2. Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
3. Книга за трудовите книжки.
4. Ревизионна книга - тя вече отпадна като изискване, но си пазете старата.
5. Правилник за вътрешния трудов ред.

Вече сте си намерили и служба по трудова медицина и започвате да готвите и останалите документи. Ето няколко от тях:

1. Измервания на факторите на работната среда
2. Измервания на електробезопасността.
3. Оценка на риска / мерки за намаляване и отстраняване на риска
4. Инструкции за безопасна работа.
5. Графици за работните смени/режим на труд и почивка

1 и 2. Без измервания на факторите на работната среда и поне импеданс на контура "фаза-защитен проводник" няма да се разминете. Ако обекта ви е съвсем нов като постройка, може да има готови, пресни протоколи във фирмата за строителен надзор.
Ако сградата е по-стара може да има протоколи във собственика или предишните наематели. Разбира се те са валидни само ако не сте правили ремонт или други съществени промени на помещенията.
От друга страна ако дори сте разместили бюрата и сте си донесли вашите компютри - ще трябва да измерите осветеността на "новите" работни места.
Електро безопасността не е за пренебрегване - дори един незанулен контакт в офиса е достатъчен да нанесе много щети или да нарани хора ако в него включите разклонителя на няколко компютъра или кухненски уреди.

3. След като имате сертификатите за контрол от предната точка можете и да пристъпите към оценяването на риска. Разбира се според дейността ви ще трябват и други документи за качествено извършване на оценяването, но без сертификатите за контрол няма да стане.
Когато я завършите - ще трябва да имате вече и готов списък с Мерки за намаляване и отстраняване на риска който сте оценили. Тези мерки трябва да са разумни, изпълними, да имат посочени срокове и отговорници за изпълнението им.

4. Инструкции за безопасна работа ви трябват за всички машини и апарати и за всички основни (опасни) дейности. Да отворим скоба - всички днешни машини и уреди си имат в ръководството за употреба такава част, но ако ви поискат инструкции за работа с "телбод" или "перфоратор за хартия" не се смейте на глас.

5. Графици за работа - ако работното ви време е от 9 до 5 без Събота и Неделя, няма да ви трябват. При всяка друга организация на работата - трябва да е видно кой кога работи, кога почива и кои са му почивните дни през седмицата и месеца.
Понякога графиците трябва да се преправят 2-3 пъти докато успеете да направите всички засегнати в тях лица не много нещастни.
Дори да нямате сезонност в работата когато започнат отпуските - ще трябва да седнете и пак да ги преправите защото ако с 4 души графика е един със 2 - вече е съвсем друг.

Всички горепосочени основни документи си вървят със съответни аксесоари:
- заповеди за видовете инструктажи, заповед за лицата провеждащи инструктажите, заповед за оценяването на риска, Инструкциите ще трябва да се разпечатат и закачат по/покрай машините, графиците ще трябва също да се окачат преди започването на месеца и т.н.

Нищо от това не е толкова тежко или страшно или отнемащо много време. Всички тези документи всъщност са доказателства, че сте спазили Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и куп наредби.

вторник, 15 април 2014 г.

Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ

В брой 27 на Държавен вестник от дата 25.3.2014 г влязоха в сила промени в Кодекса на Труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които засягат всички колеги работещи в службите по трудова медицина и като органи по здраве и безопасност при работа.

Първата може би най-незначителна промяна е отмяната на чл.408 от КТ с което отпада нуждата от ревизионна книга.

Другите промени в КТ засягат:
1. отчитането на извънредния труд - вече ще става само веднаж годишно до 31.01 на следващата година.
2. Обучението и стажовете ще стават вече само с трудов договор.

Промените в ЗЗБУТ засягат извършването на взривни работи и Правата и задълженията на членовете на КУТ и ГУТ.