събота, 31 юли 2010 г.

Фактори на работната среда - периодичност на измерванията

Най-честите въпроси задавани ми като служба по трудова медицина от работодателите са каква е периодичността на измерванията.

За някой фактори и измервания има посочени конкретни срокове за други само условия при които се измерват задължително.

Ще публикувам няколко съкратени отговора на МТСП на въпроси свързани с периодичността на измерванията:

ОСВЕТЕНОСТ:
Отговор на МТСП от 5.10.2009 г. във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Въпрос: Трябва ли да се прави всяка година замерване за осветеност на обекта, след като няма никаква промяна?

Отговор: ..... Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя, в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове. От тук произтича и различната периодика на измерванията на показателите на работната среда. Периодика на измерванията трябва да се определи основно на база оценката на риска. В конкретния случай, който цитирате, за целите на оценката на риска, не се налага ежегодно измерване на осветеността на работните места. Ежегодно измерване на осветеност може да се изисква съгласно други специфични за електрическите и/или осветителни съоръжения нормативни актове с цел контрол на техническата им изправност.


В няколко поредни публикации ще се опитам да покрия всички въпроси зададени ми до момента.