събота, 30 май 2009 г.

Триажа - морална дилема

Когато на човек му се налага да работи в отвратителни условия, в липса на време, пари и консумативи триажът може да се превърне в тежка морална дилема.
Независимо дали става въпрос за бойно поле, природно бедствие или индустриална авария. Хората извършващи полева сортировка ще се сблъскват винаги с този проблем независимо дали са от "Лекари без граници", служба по трудова медицина или други обучени лица.

Ако помогна на този - колко други ще загубя?

Ако не му помогна и спася други двама - това облекчава ли товара?

Вижте един клип от YouTube:За мен проблемът никога няма да се реши.

сряда, 27 май 2009 г.

Трудовите злополуки се покачват след пролетната смяна на часа

Един малко изненадващ факт за всяка служба по трудова медицина е статистически сигнификантното покачване на броя и тежестта на трудовите злополуки в първите дни след смяната на часа.

Двама кандидати на медицинските науки от Мичиганския държавен университет със сигурност са установили рязък пик в трудовия травматизъм след смяната на часа през Март месец всяка година.

Със сигурност такъв пик липсва при обратната смяна на часа през Ноември.

Двамата изследователи смятат, че основната причина е намаленото време за сън. Основно проблемите идват при професии свързани с висока степен на внимание или отговорност - шофьори, пилоти и др.

Надявам се, че всички наши колеги ще вземат този факт под внимание.

вторник, 26 май 2009 г.

Промивка на очите.

Много хора - работодатели, работещи и приятели ми задават въпроси свързани с промивката на очите при различни инциденти.

Основното правило е очите да се промиват с вода в голямо количество.
Какво означава това?

Очите е най-добре да се промиват със стерилен физиологичен разтвор. Съхраняването му, достъпа до него и цената за единица обем обаче го правят подходящ повече за лекарските кабинети отколкото за предприятията.

В предприятията, в които има висок риск от попадане на различни вещества в окото се поставят т.нар. "фонтанчета за промивка на очите". Те осигуряват достатъчно "мека" струя вода при натискане на педал. Целата е мръсните ръце да не встъпват в контакт с очите или с фонтанчето.

Под "голямо количество" се разбира поне няколко литра течност при използване на банки с физиологичен разтвор или поне 5 минути промивка при използване на фонтанчета.

Забележете, че и в двата случая става въпрос за промивка с течаща струя. Мигането в чашка за промивка или в шепа не осигурява достатъчно почистване при попадане на химически вещества в окото.
За да се осигури бързо и достатъчно разреждане на попадналите химикали в окото е необходимо бърза промяна на течността и осигуряване на достатъчно количество течност/вода/.

Друг основен момент е струята попадаща в окото при промивката да е достатъчно мека - т.е. ако се излива физиологичен разтвор или вода - струята да е тънка и да пада в окото от един - два сантиметра. Очите са чувствителни органи и при грубо наливане рискуваме да ги увредим допълнително.

Често ме питат за ползата от неутрализирането на попадналите в окото химикали, особено ако става въпрос за силни киселини ( сярна, азотна, солна, мравчена и др. ) или силни основи (калиева, натриева и др.).

Отговорът е, че от неутрализацията може да имате само вреда.

Причините са няколко:
- при реакцията неутрализация се отделя много топлина - тя също уврежда окото.
- при всяка неутрализация се образуват соли - те също увреждат окото.
- разтворите за неутрализаци също са киселини и основи.
- при съхранението на разтворите за неутрализация в тях могат да се получат различни съединения, утайки, кристали и други, които също могат да увредят окото.


Основното правило остава - промивката на очите да се прави с голямо количество чиста питейна вода.

сряда, 20 май 2009 г.

Национална кампания "Сезонна работа в селското стопанство"

От 15 май до 15 ноември 2009 година Главната инспекция по труда започва провеждането на извънредна национална кампания "Сезонна работа в селското стопанство" .

Основна цел ще бъде контрола на трудовите договори и наличието на лица работещи и получаващи помощи за безработни едновременно.

Надяваме се проверките да станат ежегодни, защото всички познаваме ефекта от показните кампании.

Да не говорим, че наличието на служба по трудова медицина е последна грижа на фермерите и земеделските кооперации.

Селското стопанство остава един от най-тежките, зле платени и с висок травматизъм отрасли както в България, така и по света.

Основна причина е сезонността на работата, дългият и невъзможен за регулиране работен ден, седмица и месец и не на последно място - големият обем ръчен труд.

Положението в България е по-лошо дори от това в страните от третия свят.
Причина е обезлюдяването на селските райони, застаряването на оставащото население и постоянните опити на държавата да унищожи собственото си селско стопанство.

вторник, 19 май 2009 г.

Длъжностни характеристики

За пореден път успявам да убедя работодател да преработи / или по-скоро да изготви от самото начало/ длъжностните характеристики за работещите при него.

Длъжностните характеристики трябва да отговарят на реалните им задължения, права и изисквания към длъжността - образование, курсове, език, шофьорска категория, компютърна грамотност, правоспособност за работа с определени машини и т.н.

Задължителна част е - на кого е подчинена длъността и кои са подчинени на нея.

Също така - кой може да я замества и кой може да бъде заместван от човек с тази длъжност.

Не знам колко от другите служби по трудова медицина все още упорстват в тази битка, но и малките стъпки са важни.

Времето, което подобна задача отнема, ще се компенсира с спечеленото време за обяснения на следващия новопостъпил какво точно ще върши, кой му е шеф и защо му искате този или онзи документ или диплома.

петък, 15 май 2009 г.

Акустичен мониторинг за разхлабени болтове

Онлайн списанието www.ohsonline.com публикува материал за ново откритие в превенцията на индустриални инциденти дължащи се на разхлабени болтове в различни конструкции. Специалистите по безопасност и здраве при работа, както и експертите по трудова медицина ще имат ново оръжие срещу някои от най-тежките индустриални инциденти.

Професор Guarino, Ph.D., P.E. от Boise State University Center for Orthopaedic and Biomechanics Research, е насрочил презентацията си на тема "Акустична детекция на развити болтове в конструкции" за 20 Май.

Предварителните данни са, че се използва честотен анализ на вибрациите на конструкциите, който може рано да ни покаже промяна в здравината на болтовите сглобки в сгради, мостове, тунели и др.

Ето и връзка към оригиналната статия: тук

сряда, 13 май 2009 г.

Индустриалните аварии

На днешния ден през 2000 година в Enschede, Холандия, избухва фабрика за фойерверки, като убива 22, ранява 950 и причинява щети за приблизително €450 милиона.
Смята се, че причината е човешка грешка.

Подобни събития ни напомнят колко сме уязвими към неочакваните събития.

Нека не забравяме загиналите и не намаляваме своята бдителност.

петък, 8 май 2009 г.

Почивните дни в България и физиологията на труда

Като лекар по трудова медицина едно от "основните" ми задължения е да разработвам физиологични режими на труд и почивка. Тези режими не включват само дневно разпределение на натоварването и почивката, но и сменна работа - редуване на смени и почивни дни, седмично и месечно разпределение на натоварването.

Българското правителство и парламент като едни истински комунисти обичат да дават на своя любим народ "почивка", която като едни истински комунисти после ни карат да си отработим.

Тъй като никой от тях явно не е работил и един ден през живота си, нито пък е ръководил нормален законен бизнес - нито един от тях няма представа какво причиняват както на работниците и работодателите, така и на икономиката.

Ние сме страната с най-много почивни дни в Европа след Испания. Но там не почива едновременно цяла една държава - заедно с администрацията, банките, половината транспорт и отдел чистота.

Всяко намаляване и увеличаване на междуседмичната ни почивка съсипва нормалния процес на вработване.

Максимумът на работоспособност не може да се достигне, почивката не достига, умората вместо да изчезне се натрупва.

Поточните линни бездействат или не остава време за почистване и профилактика.

И всичко това по време на криза в икономиката.