понеделник, 27 април 2009 г.

28 Април - международен ден на безопасността на труда

28 Април е Възпоменателен ден за загиналите работници. Така се нарича този ден по света, така е наречен той от Канадските профсъюзи през 1984, така е обявен и от Канадското правителство за Национален ден за възпоменание през 1991 година.

В САЩ това е деня на който влиза в сила Закона за здраве и безопасност при работа (Occupational Safety and Health Act).

Денят е официално възприет за празник от МОТ през 1996 година.

Нека в тези времена на криза не забравяме, че най-ценното ни притежание е живота.
Всички наши придобивки стават безсмислени, ако го загубим.

Нека пазим своя живот и живота на хората около нас и да не рискуваме да загумим всичко за няколко стотинки повече или за да спестим 5 минути.

сряда, 22 април 2009 г.

22 Април - Международен ден на Земята

Днес човечеството отбелязва деня на Земята. Датата е в календара на Министерството на околната среда и водите и на РИОСВ, но... нищо повече.
Няма проекти, няма дори призив за показни акции.
Дори едно кратко обръщение от някой треторазряден бюрократ няма.

Така нашето правителство отбелязва този ден.

Ние останалите, които не сме като "тях", как ще го отбележим?

вторник, 21 април 2009 г.

Ревизионна книга

Наличието на Ревизионна книга във всеки обект на дадена фирма е изискване залегнало в кодекса на труда. Книгите служат за вписване на проверките от контролните органи и в частност Инспекцията по труда.

Книгите, които се продават обикновенно са с готови бланки за проверка, прошнуровани са и остава само да се прономероват и подпечатат.

Инспекцията все повече работи с отпечатани на принтер протоколи от проверките и предпочита да ги лепи в обикновенна тетрадка.

Можете да прошнуровате, прономеровате и подпечатате една обикновена тетрадка А4.
Важното е:
- да я обозначите ясно с етикет - ревизионна книга, на фирма ..., адрес..., булстат..., обект..., адрес на обекта...;
- да я прономеровате и подпечатетате с фирмения печат и да се подпише от управителя.
- печата на фирмата да се сложи в средата на слепката;
- да напишете броя на листите /цифром и словом/ върху слепката;
- да се завери в областната инспекция по труда - техните печати ги слагат в ъглите на слепката.

Всяка книга стои на съответния обект и се представа при проверка от контролните органи.

неделя, 12 април 2009 г.

Съсипаха последния типов хляб в България

Днес с огромно отвращение открихме, че последния истински типов хляб в България - този на "ЗАРЯ 2000" АД, гр. Септември - вече е "побългарен".

Филиите са леки и ефирни, имат цвета, вида и плътността на дунапрен.
Можеш да изядеш повече от 3 /три/ филии на едно хранене.
Смачканата филия си остава на мека тестяна буца.

Истински "заводски" боклук.

Защо?!!!

Ядохме от този хляб повече от 10 години.

Беше вкусен, ароматен и засищащ.

Препоръчвах ме го на приятели и колеги.

Толкова ли е страшна кризата?
Нима бялото брашно е по-евтино от типовото?
Или просто в типовия хляб не могат да се набутат достатъчно подобрители?

Или заводът в Горубляне може да произвежда само боклуци?

Не знам и не искам да научавам.

Утре си купуваме машина за хляб и един чувал типово брашно - от познат мелничар.

сряда, 8 април 2009 г.

Засилени проверки през 2009

По официални сведения от ИА Главна инспекция по труда през 2009 година се очаква удвояване на проверките спрямо предходната година.

Вследствие на промените в Кодекса на труда и новия Закон за инспектиране на труда проверките са по-ефективни, а глобите са завишени от 5 до 10 пъти.

Въпреки това само през първото тримесечие са наложени глоби за стотици хиляди лева достигащи в някои случаи до 100 000 лева на един работодател.

Явно най-накрая контролът върху безопасността и спазването на трудовото законодателство ще достигне някаква приемлива форма.

Надявам се това да не е показна акция, а трайна тенденция за засилен контрол.

Само времето ще покаже.

неделя, 5 април 2009 г.

Служба по трудова медицина Есперекс има обновен сайт

На 01.04.2009 г. почти като на шега Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС получи своя обновен сайт www.esperex.eu - да ни е честит!

Всички наши клиенти и приятели са поканени да се регистрират и да ползват споделените ресурси.

Всяка седмица обемът ще се увеличава и подобрява.

Приемаме вашите съвети и препоръки.

Д-р Сербезов, Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС