понеделник, 1 октомври 2012 г.

Трудови злополуки и професионални заболявания

В Мрежата има много публикации и статии за професионалните болести и трудовите злополуки. Като служба по трудова медицина това е въпрос, които ни е до болка познат.

Има пространни статии от юристи за правната страна на проблема и за съдебните решения по някой спорни въпроси. Статии за всеки който е "опрял" вече до съда като инстанция.

Има множество статии от колегите специалисти по Безопасност и здраве при работа по отношение на реда за докладването и разследването на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Това са основно статии писани от професионалисти за други професионалисти.

След поредица от въпроси отправени към мен, както по телефона, така и по е-пощата осъзнах, че работещите имат нужда от съвсем друга информация.

От една страна - много по-проста, а от друга - много по-неясна и "медицинска".

ПЪРВО - Кое е трудова злополука и кое професионално заболяване?


ПРИМЕР: Дископатии и Дискови хернии на поясния отдел /кръста/.

Признаването на подобни оплаквания за професионални заболявания е свързано със следните изисквания:
1. Трябва да сте работили на такава или подобна работа над определен срок - обикновено години. Сроковете са посочени в наредбите и са различни за различните заболявания.

2. Трябва да сте работили на работа с натоварване на кръста.

3. Трябва да сте имали достатъчна средно дневна/месечна/годишна натовареност.
4. Товарите които сте премествали трябва да са били значителни или като единична тежест или като сумарна дневна тежест/т.е. леки но за сметка на това прекалено много на брой/

Ако обаче всички посочени по-горе условия са изпълнени, без първото? 
Ако никога до тогава не сте имали оплаквания и изведнъж получите дискова херния?

Тогава имаме Трудова злополука.

Защо? Защото "...всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, ...., когато е причинило неработоспособност...." е ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА.

Има множество такива двойки примери:

1. Ако работите с години в шумно производство и загубите слуха си - това е професионална глухота /професионално заболяване/.
Ако обаче в цеха стане взрив /примерно на съд под налягане/ и оглушеете - това е трудова злополука.

2. Ако работите с години в склад или оранжерия и всеки ден работите с пестициди или други токсични препарати и получите някакви трайни токсични увреждания - това ще бъде професионално заболяване.
Ако поради някаква причина получите внезапно, тежко отравяне - това ще е трудова злополука.

3. Ако всеки ден ползвате ръцете си за някаква тежка работа и след години получите ставни увреждания, тендовагинит или друго хронично увреждане - това е професионално заболяване.

Ако обаче при работата си скъсате мускулни влакна или скъсате сухожилие - това е трудова злополука. Точно такива са повечето спортни травми. Стига да сте професионален спортист с трудов договор, разбира се.

ВТОРО - Изключително важно!!! Кой решава дали една подобна травма е трудова злополука и дали едно заболяване е професионално.

Отговор: ТЕЛК и евентуално НЕЛК  на база на предоставените им доказателства и документи.

ТРЕТО - ако вие или вашия лекар решите, че вашето увреждане спада към категорията трудова злополука, а не към професионалните заболявания, то тази злополука трябва да се разследва. По каналния ред.

Ако работодателя Ви не я е разследвал (дори защото просто не сте му се оплакали в момента на злополуката) имате право "..когато злополуката не бъде декларирана по реда на ал. 1, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.."