понеделник, 30 март 2009 г.

Кризата и възможностите за работа

В момент когато всички затягат коланите и всяка една по-голяма сметка е в тежест на фирмите идва момента ние - службите по трудова медицина да преразгледаме своите приоритети.
Всички сключваме договори за годишен "абонамент" и разделяме на вноски само големите плащания на наистина сериозните клиенти.
Никой от нас не смее да мисли, камо ли да говори за месечни вноски.

Какво би спряло клиентите ти да ти платят една вноска и да забравят за останалите?

А в техни ръце ще имат договор съглано, който определена работа трябва да се свърши за определен период от време.

Нашите договори не са подходящи - имаме нужда от договор като тези на интернет доставчиците и мобилните оператори - малка месечна сума и прекратяване на услугата при липса на плащане до определена дата.

Как бихме могли обаче да прекратим услуга като нашата?

С препоръчано писмо с обратна разписка?
С писмо до инспекцията, че от посочената дата службата вече не обслужва дадената фирма и всички настъпили след нея събития не са отговорност на службата?

Мисля, че службите и бизнеса ще намерят правилното решение.
И едните, и другите имат нужда от неголеми редовни месечни вноски.

петък, 27 март 2009 г.

Част 3 - оглед на работните места

С приближаването до обекта се забелязват повече подробности – дефекти, пукнатини, скъсани кабели, корозия на тръби и други находки важни за безопасността.

Не забравяйте, че обекта трябва да се огледа добре от вън – изолацията и замазките от вътре могат да скрият дефекти в структурата на обекта.

С влизането повторете казаното по-горе – огледайте входовете и изходите, дори заключените и зазиданите трябва да се отбележат на схемата – те са потенциални аварийни изходи при промяна на разстановката.

При влизането вътре огледът на всички стени, пода и тавана са първото Ви задължение с това приключвате огледа им започнал отвън.

Започнете отново с общ поглед върху обстановката вътре – качете се на височина, ако има възможност и вижте цялостната картина.

Започнете обиколката си покрай стените като ги обходите изцяло, преди да започнете да преминавате между оборудването, материалите или продукцията.
След това минете по всички проходи като повторното преминаване по даден маршрут не трябва да ви притеснява.

По-добре минете повторно – отколкото да пропуснете нещо.

На всички преходи снимайте общото и частното – общ план и конкретни подробности.
Стремете се да обхващате сходните обекти по сходен начин и със сходно увеличение.
После при разглеждането на снимковия материал ще си поиграете на "открий разликите".
Разликите ще са от липсващи или налични неща между масата от снимки и няколко от тях.
Дали тези разлики ще са съществени за безопасността?
Винаги ще имате възможност да се задълбочите в този въпрос по-късно и никой няма да може да отрече липсата или наличието им към момента на огледа.

Подобни снимки са подходящи и за презентация на работата Ви пред ръководството – две снимки струват повече от две хиляди думи, който ще минат покрай ушите на директорите.

Когато стигнете до подробностите, до частното, до малкото - документирайте всички нередности.
За всяка от тях ще ви трябва и по една снимка на подобен обект, който е изряден – за сравнение.
Всички забелязани нередности се описват в протокол като се посочва – местоположението им, размера, типа им и т.н.

Протоколът ще ви даде и базата за изготвяне на списък с мерки за подобряване на безопасността.

четвъртък, 26 март 2009 г.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Съгласно промените в законодателството от края на 2008 година декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ вече ще се подава ЕЖЕГОДНО до 30.04.
Въпреки, че новата форма на декларацията все още не е утвърдена, в Инспекцията по труда без проблем приемат декларации по стария образец.
Декларацията попълнена съгласно указанията в нея трябва да бъде внесена в Инспекцията по труда в чийто район се намира фирмата Ви.

Ако нямате Ревизионна книга или имате, но не е заверена в Инспекцията по труда същата се представя заедно с декларацията за заверка.
Ревизионна книга може да бъде закупена от ведомствените книжарници.

Напомняме на всички свои клиенти и колеги за наближаващия краен срок - 30.04.2009 г.

понеделник, 23 март 2009 г.

Част 2 - оглед на работните места

Tъй като огледа и снимането са две страни на един и същ процес и протичат успоредно всичко казано от тук нататък ще се отнася и за двете дейности.

Подготовка за огледа.

Какво ни трябва?
План на терена, помещението, обекта или машината. Предварителното знание ни дава възможност да не губим излишно време в опознаване на обекта при огледа като ни дава и база за сравнение между проекта и реалността – разликите могат да бъдат огромни и да са от съществено значение за безопасността.

Изправна техника – фотоапарат и/или камера, със заредени или нови батерии, резервни батерии и достатъчно носители на информация – ленти, дискове, карти памет.

Предварително подготвена бланка за протоколиране на огледа и достатъчно листове.

На обекти с определени опасности – независимо от нормативното задължение на работодателя да ви осигури облекло и ЛПС според опасностите – бъдете подготвени за изненади – работно облекло, манта, обувки със вложки в бомбето и ходилото, каска, очила, антифони и други според обектите които обслужвате са задължителна част от товара в багажника на служебния Ви автомобил като експерт по здраве и безопасност.


Как да започнем?

Правилния начин е отвън – навътре, от общото – към частното, от голямото – към малкото и от всичко това на малки стъпки с постепенно задълбочаване и документиране на всеки етап.

Започнете още от оградата.

Ограничаването на обекта и достъпа до него е съществена част от сигурността – как се контролира достъпа, какъв е пропускателния режим, може ли всеки да влезе и да излезе по всяко време? Как се държи охраната с вас? А на второто ви посещение? Кога спират да ви проверяват?
Как са разграничени потоците от хора и автомобили? Как се ограничава достъпа на автомобили?
Това са само насоки, но те могат да разкрият много за стила на работа във обекта.

Когато оглеждате обект – терен, сграда или помещение – огледът започва от място достатъчно отдалечено от него за да виждате целия обект и КОМУНИКАЦИЯТА му с околните обекти – пътища, тръби, кабели, стълбове, дървета и други обекти.

С приближаването до него виждаме подробности от външната му страна, като все още можем да го обхванем целия с поглед /или с камера/.
Това ни дава състоянието му като цяло.
Тук е момента да обходите обекта от всички страни – запазвайки разстоянието до него.

Криминолозите препоръчват движението в концентрични кръгове или в постепенно стесняваща се спирала. Във всеки един момент оглеждайте обекта, терена около него и комуникациите му с околните обекти.

Едно предупреждение – не се движете докато гледате отдалечени обекти. Спрете на място огледайте, направете снимки и продължете напред.
Не искате да се спънете, да пропаднете или да се ударите в някой стълб или стена, нали?

събота, 21 март 2009 г.

Оглед на работните места – основен план за работа - част I

Огледът на работните места е дейност често подценявана от експертите по здравословни и безопасни условия на труд.
Независимо от степента на теоретична подготовка, независимо от пълното познаване на даден работен процес, независимо от богатия опит с даден тип помещения и извършваната в тях дейност – ако експертите не спазят определен протокол, съществува реална опасност да пропуснат важни подробности.

Това може да повлияе в значителна степен както на оценката на риска, така и на представянето на самия експерт пред неговите клиенти.

Огледът е субективна дейност и това което виждаме зависи силно от опита и знанията на експерта. Всеки оглед е и „моментална снимка“ на състоянието на нещата. Във всеки един друг момент те могат да се отклоняват, както в положителна, така и в отрицателна посока.

Тук изниква въпроса за обективизирането и документирането на огледа. Обективизирането може да се направи чрез по-голям и разнороден екип – всеки в групата улавя различни моменти и ги пречупва през своя опит. Другата възможност е фотографирането или филмирането на огледа.

Едно отклонение – снимането и/или филмирането на един оглед в производството, търговията или сферата на услугите винаги трябва да е съгласуван с ръководството и да е получено писмено разрешение от висшето ръководство.

Къде е проблемът?
Производствената и търговска тайна. Снимането на поточна линия или дори на склад може да разкрие на конкуренцията сериозни данни за технологията или търговските взаимоотношения на фирмата.

Какви са вариантите?
Най-лесният – материалите да се съхраняват в самата фирма. Отговорността по опазването им е оставена на самите тях, но затруднява експертната работа и бързото „консултиране“ с материалите при необходимост.

Да се съхраняват при определен режим от експертите и да се предават или унищожават при приключване на договора. Улеснява работата на експертите, но не дава достатъчно сигурност на клиента дори при съхраняване в сейф, под охрана на СОТ и пропускателен режим до помещението - винаги съществува възможност за неоторизирано копиране.

Трети вариант – да се обработят материалите на място при клиента като се премахнат свързаните с технологията и/или продуктите образи. С настоящото състояние на техниката и програмите за обработка на образи „замъгляването“ или пикселизацията дори на няколко стотици снимки не би отнело повече от няколко часа работа на един човек.
След това обработените образи – със силно намалено присъствие на производствена и търговска тайна могат да се съхраняват от експертите, а оригиналите – за сравняване и архив могат да се съхраняват от клиента.

сряда, 11 март 2009 г.

Трудова медицина - цени на услугите

В момента в страната има няколко фактора действащи в противоположна посока спрямо цените на услугите на службите по трудова медицина.

Факторите стремящи се да свалят цените надолу са - "икономическата криза", увереността на повечето работодатели, че са недосегаеми или "нас никога няма да ни проверят", дъмпинговата политика на служби склонни да вземат договори на всяка цена и да работят по-малко и от платеното им.

Факторите стремящи се да вдигнат цените нагоре са - малкия брой квалифицирани консултанти - както лекари, така и инженери, районите обслужвани от всяка служба са големи и повишават общите разходи и не на последно място засиления контрол от страна на инспекцията по труда.

Тъй като у нас не е прието да се прави ценообразуване спрямо разчетни разходи, а на принципа "Да договорим някаква цена, а после ще се сместим в нея." много често службите практически не изпълняват пълно или качествено задълженията си.

Факт е, че ако някоя служба сложи ценови праг на договор - фирмите с един, три или пет работещи ще плащат почти еднакво. Причината е, че повечето задължения на СТМ не се различават съществено при малък бизнес с няколко работещи.

От тук идва и проблема - службите не искат да работят с много малки фирми, защото времето, което трябва да отделят за тях е равно на това което отделят за средно големи фирми. А заплащането се различава съществено.
В същото време малките фирми едновременно имат нужда от услугите на СТМ и не искат да плащат толкова колкото по-големите фирми.

Привидно нерешим проблем.

Истината е, че проблема е в манталитета на хората - всеки да се спасява поединично. Повечето работодатели познават колегите и конкурентите си в района около тях. Повечето знаят, че на конкурентите и колегите им също им трябва спешно добра СТМ и то на по-ниска цена. Особено в момента.

Решението е сдружаване на хората със еднакъв бизнес.
Дали обединението ще бъде сериозно или неформално, временно или дълготрайно, дали ще даде и други облаги или ще бъде само с цел получаване на по-добра единична цена няма съществено значение.

Никоя служба няма да откаже договор с обединение на няколко работодатели. Подобен договор е по-лесен за обслужване, дава сериозно "присъствие" в даден сектор и при качествена работа - сериозни поддръжници и дълготрайна положителна реклама от страна на доволните работодатели.

сряда, 4 март 2009 г.

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ


ИСТОРИЯ
Организираната първата помощ от не медицински лица, както и триажа води началото си от многобройните войни с множеството им жертви.
Началото на организациите като Червения кръст обаче датира едва от 1863 година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1.Да съхрани живота.
2.Да предотврати влошаване на състоянието.
3.Да подпомогне възстановяването.


ОСНОВНИ УМЕНИЯ
Определени умения се считат за основни и обучението за придобиването им никога не се прескача. Едно от тях е например АВС (или АБВ) на първата помощ. Абревиатурата е измислена в англоезичните държави за по-лесно запомняне на първите три задължителни стъпки при оценяване на състоянието и оказването на помощ на пострадали:
А. (airways) Дихателни пътища.
B. (breathing) Дишане.
C. (circulation) Кръвообращение.

Проверката на дихателните пътища винаги е първата стъпка, тъй като обструкцията им /задавянето/ е животозастрашаващо състояние и изисква незабавна намеса.
Спадането на корена на езика при безсъзнание е една от множеството причини за обструкция на дихателните пътища и изисква обучение на подходящите прийоми за отстраняването му.
Пострадалите в съзнание поддържат сами дихателните си пътища свободни, но хората в безсъзнание може да имат проблем ако мозъчните структури които отговарят за това са потиснати.
Дори и в безсъзнание, ако пострадалия има собствено дишане е нормално да бъде поставен в позиция настрани със „заключени“ ръце и крака:


Тя осигурява не само свободни дихателни пътища без външна намеса, но и избягва една от най-честите причини за смърт на пострадали в безсъзнание – задавянето с повърнати материи.
Следващата стъпка разбира се е извършването на КПР - „изкуствено дишане“ и „сърдечен масаж“ на пострадали в безсъзнание бе наличие на дишане и пулс.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Голяма част от уменията нужни за оказване на първа помощ са просто въпрос на здрав разум. Много дребни, но основни умения се придобиват пасивно с течение на живота – поставяне на лепенки и превръзки, спиране на кръвотечение с директен натиск, промиване на ожулвания и т.н.
Самото обучение не е предмет на настоящата презентация, но основни изисквания към него са:
да включва достатъчно практическо обучение, не само теория;
да е степенувано по времетраене и сложност;
да се провежда периодично;
да е съобразено и с основните рискове във фирмата;
да е съобразено с най-новите методи и напътствия за оказване на КПР;
да включва обучение по методите за временно кръвоспиране;
да включва основни методи и правила за почистване и дезинфекция на рани;
да включва основни методи за поставяне на превръзки и шини;
да включва методите за проверка на дишане и сърдечна дейност.

Важен момент е периодичното повторение, развитие и затвърждаване на наученото.

В повечето държави по света обучението по първа долекарска помощ е контролирано от държавата, като право на обучение се дава само на акредитирани или регистрирани обучаващи организации – както обществени /Червения кръст / така и частни.
Целта на контрола на държавата е уеднаквяване на набора от знания и умения получавани в различните степени, както и съответствието на издаваните сертификати с получените умения.
Често държавните администрации водят регистър на получаваните сертификати и следят броя на обучените лица в определени региони. Целта на това разбира се е да се ползват обучените хора при природни бедствия в даден регион.

Най-често предлаганите системи по света имат поне три степени на обучение, като обхвата и продължителността на обучение съвпадат почти напълно:
1.Степен 1 – 1ден /8 часа курс – повтаря се ежегодно и включва: КПР, кръвоспиране, помощ при задавяне и други животозастрашаващи състояния.
2.Степен 2 – 2дни /16 часа курс – повтаря се на 2 или 3 години и включва: всичко от предната степен 1 + полева сортировка, специализирана помощ при изгаряния, електрически поражения, отравяния, удавяне, ухапвания и ужилвания. В тази степен някои държави включват и помощ при раждане.
3.Степен 3 – 4-5 дни / 40 часа курс – повтаря се на 3 до 5 години и включва: всичко от предните две степени + използване на кислород и маска, ползване на автоматичен дефибрилатор, интубация, поставяне на периферен венозен достъп, ползване на някои медикаменти и попълване на медицинска документация.
Последната степен е тази, на която се обучават парамедици, спасители, пожарникари, полицаи и други.
Често степента предлагана за първа помощ на работното място е някъде между 2 и 3 степен, като се включват в обучението и специфични опасности, помощ в отдалечени или трудно достъпни райони, транспортиране на пострадали, работа с инсулин и кортикостероиди и други.

ПЛАНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Планирането на обучението на хора работещи в дадено предприятие е свързано с планиране на времето, човешките и финансовите ресурси.
Кога, на какъв интервал и колко време ще отнеме обучението?
Кой хора да изберем? Колко от тях смятаме, че ще работят за нас след 1,3,5 години?
Как да инвестираме? Да обучим повече хора на 1 степен или неколцина на 2 степен?
Отговорите на горните въпроси могат да се дадат само ако обективно преценим обстоятелствата – технологията, колектива, възможността за инвестиции.
Веднаж планирано подобно обучение, трябва да бъде заложено във финансовите разчети за годината и да бъде взето под внимание откъсването на работещите от дейността им за определен период от време.