четвъртък, 19 март 2015 г.

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ

Почти всички конкретни изисквания към санитарните и хигиенни помещения в предприятията и административните сгради са дадени в т.нар. Норми за проектиране. 

Повечето са от 70-те и 80-те години на миналия век, но въпреки че не са публикувани в Държавен вестник са валидни и действащи към момента.

Поради много въпроси към нас за конкретните изисквания към брой тоалетни, умивалници, душове и други спрямо броя работещи днес публикуваме основни извадки от:
- Норми за проектиране на административни сгради 
- Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия

Към санитарно-хигиенните помещения се отнасят: 
- гардеробни за лично, работно и специално работно облекло
- бани, умивални, тоалетни
- помещения за отмора
- помещения и устройства за затопляне и разхлаждане на работещите, респираторни, 
- помещения (сгради) за пране, химическо чистене, обезпрашаване, сушене, обезвреждане на работно облекло и обувки
- стая за хигиена на жената.
Тоалетни
3.28.Тоалетните се разполагат равномерно по отношение на работните места на разстояние не повече от 75 м. Разстоянието от работното място до тоалетните извън сградата трябва да бъде не повече от 150 м.
3.29. Тоалетните в многоетажни обслужващи и производствени сгради се предвиждат на всеки производствен етаж. При брой на работниците в два съседна етажа до 30 човека, се допуска да се предвижда тоалетна само на етажа с по-голям брой работници.
3.30. Тоалетните трябва да са отделно за мъже и жени и с отделни преддверия със самозатварящи се врати. В преддверието се поставя умивалник, сешоар и полица за сапун. Броят на умивалниците се определя по 1 на всеки 4 броя клекала (фаянсови чинии), но не по-малко от един умивалник на тоалетна.
3.31. Тоалетните се обзавеждат с клекала (фаянсови чинии), разположени в отделни затворени кабини. Кабините се отделят една от друга с прегради високи 1,8 т от пода. Към всяка кабина се предвижда закачалка за дрехи и поставка за тоалетна хартия.
3.32. Светлите размери на кабините в план са:
- при отваряне на вратата навън - 1,25/0,95 м;
- при отваряне на вратата навътре - 1,40/0,95 м.
3.33. В тоалетните за мъже се предвиждат писоари, индивидуални стенни и подови, като се смята един писоар на едно клекало (една фаянсова чиния). Осовите разстояния между стенните и подови писоари се приемат 0,7 м. Писоарите се облицоват с фаянсови плочки, като се осигурява непрекъснато промиване с вода. При брой на мъжете 15 и по-малко писоари не се изискват.
3.34. Броят на клекалата (фаянсовите чинии) в тоалетните за мъже и жени се определя в зависимост от броя на хората, ползващи тази тоалетна и работещи в най-голямата смяна, съгласно таблица 5.
Таблица 5
Брой на хората, ползващи тоалетни и работещи в най-голямата смяна
Брой на клекалата
в женски тоалетни
Брой на клекалата мъжки тоалетни
до 20 души
1
1
от 21 до 40 души
2
2
от 41 до 55 души
3
3
от 56 до 70 души
4
4
от 71 до 85 души
5
5
от 86 до 100 души
6
5
от 101 до 125 души
7
6
от 126 до 150 души
8
6
от 151 до 175 души
9
7
от 176 до 200 души
10
7
от 201 до 225 души
11
8
от 226 до 250 души
12
8
от 251 до 275 души
13
9
от 276 до 300 души
14
9
от 301 до 325 души
15
10
от 326 до 350 души
16
11
от 351 до 375 души
17
11
от 376 до 400 души
18
11
от 401 до 425 души
19
12
от 426 до 450 души
20
12
от 451 до 475 души
21
13
от 476 до 500 души
22
13
над 500 души
21+1 на всеки 40 човека над 500
13+1 на всеки 50 човека над 500

Забележка: При брой на ползуващите тоалетни 15 човека и по-малко се допуска тоалетна с една кабина, обслужваща мъжете и жените.