вторник, 1 октомври 2013 г.

Трудова медицина - необходими документи

Ако вашата фирма е достатъчно голяма и имате собствен специалист по БЗР /Безопасност и здраве при работа/ въпросът какви са основните документи, които ви трябват за да сте изрядни пред Инспекцията по труда няма да Ви притеснява.
Ако сами се занимавате с всички текущи въпроси в своята собствена фирма - няма да ви остава време да се ровите по нормативни документи и наръчници по Здравословни и безопасни условия на труд.

Да започнем.
Имате фирма, имате бизнес, назначавате първите хора.
От тук започват "проблемите".
Вие вече сте "работодател".
Трудовото законодателство защитава "работещите" от "работодателите" и от другите "работещи".

Закона се налага от контролния орган на МТСП - ИА "Главна инспекция по труда" и нейните "Областни инспекции".

Представителите на Областната инспекция по регистрация на фирмата ще Ви проверяват.
По сигнал, по отрасъл или когато ви дойде реда.

Обектите ви в други райони на страната ще ги проверяват инспектори от съответната Областна инспекция.
Това означава че на всеки обект трябва да имате копия от определени документи.
И човек на обекта определен лично от вас да представя тези документи на инспекторите. (със Заповед по чл.403 от КТ)

Какво трябва да имате в деня в който назначавате първия си работник?

1. Книга за начален инструктаж + разпечатани Служебни бележки /по образеца от книгата/ за проведен инструктаж.
2. Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
3. Книга за трудовите книжки.
4. Ревизионна книга.
5. Правилник за вътрешния трудов ред.

Защо?

1. При назначаването се провежда инструктаж, не може да допуснете работещия на работното му място без Начален инструктаж. За проведения инструктаж се издава и Сл.бележка която се слага в досието на работещия
Ако книгата изчезне - бележката е последното доказателство че е проведен такъв инструктаж.

2. Във втората книга се вписва "въвеждането" в работата. То се означава като "инструктаж на работното място". Той може да продължи и повече от два дни. След като приключи вие като работодател се подписвате, че този човек може да работи самостоятелно - без надзор от старши.

3. Трудовата книжка трябва да бъде в работещия. От тук при всяко вписване на данни в нея /като назначаване на работа примерно/ трябва да е удостоверено с подпис на работещия, че книжката му е върната.

4. Ревизионната книга ви е необходима, защото инспектори могат да дойдат и в деня на назначаване на първия работещ.

5. Правилник и ревизионна книга са ви необходими за ВСЕКИ обект, не само в централния офис. Правилникът освен всичко друго посочва и работното време във фирмата, работните смени, обедните и междинните почивки.

До края на първата седмица е добре да си намерите служба по трудова медицина. Те ще ви помогнат с останалите документи.

Ще продължим със списъка от документи във следващата ни публикация!