вторник, 21 април 2009 г.

Ревизионна книга

Наличието на Ревизионна книга във всеки обект на дадена фирма е изискване залегнало в кодекса на труда. Книгите служат за вписване на проверките от контролните органи и в частност Инспекцията по труда.

Книгите, които се продават обикновенно са с готови бланки за проверка, прошнуровани са и остава само да се прономероват и подпечатат.

Инспекцията все повече работи с отпечатани на принтер протоколи от проверките и предпочита да ги лепи в обикновенна тетрадка.

Можете да прошнуровате, прономеровате и подпечатате една обикновена тетрадка А4.
Важното е:
- да я обозначите ясно с етикет - ревизионна книга, на фирма ..., адрес..., булстат..., обект..., адрес на обекта...;
- да я прономеровате и подпечатетате с фирмения печат и да се подпише от управителя.
- печата на фирмата да се сложи в средата на слепката;
- да напишете броя на листите /цифром и словом/ върху слепката;
- да се завери в областната инспекция по труда - техните печати ги слагат в ъглите на слепката.

Всяка книга стои на съответния обект и се представа при проверка от контролните органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар