петък, 12 февруари 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ отпада за работещите за своя сметка сами.

Днес в ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г. излезе Закон за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С него се променя чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ и задължението за подаване на декларация по чл. 15 отпада за тези, които за своя сметка работят сами.

Тъй като Наредба за Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията още не е готова. А МТСП е публикувало само проект естествено бе да се удължи срока за подаване на Декларацията по чл. 15 за 2009 г. до 30 юни 2010 г. включително.

1 коментар:

  1. Както винаги, от този блог научавам важна и навременна информация за случващото се в областта на трудовото законодателство.
    Благодаря!

    г-жа Василева

    ОтговорИзтриване