четвъртък, 17 декември 2009 г.

Трудова медицина и Икономически ефект за клиента


Какво може да направи вашата служба по трудова медицина за вас?

Оправянето с купища бумажтина е ясно, но може ли да има положителен икономически ефект?

Ако фирмата знае какво иска, а службата по трудова медицина не е от типа "Бе, дай там по 5-10 лева на човек и ще се видим догодина за преподписването на договора..." има няколко основни механизма за намаляване на разходите и увеличаване на приходите на фирмата Ви:

1. Оптимизация на работния процес - търсене на "тесни места" в технологията, опростяване на манипулации, въвеждане на помощни механизми за ускоряване на работата.

2. Подобряване на работоспособността - откриване и премахване на причините за бърза умора(ергономични несъответствия, принудителни пози, неподходящи инструменти, некомфортна среда за работа) и подобряване на работната среда.

3. Подобряване на психо климата в колектива - психологически изследвания, оптимизация на йерархията и структурата.

4. Спестяване на средства:
- от неподходящи, ненужни или опасни Колективни средства за защита.
- от неподходящи, ненужни или опасни Лични предпазни средства.
- от глоби, съдебни искове и други вследствие на не изрядна документация, пропуснати срокове за подаване на документи, неизпълнени формални задължения.
- от намаляване на отсъствията от работа.

5. Подобряване имиджа на фирмата - сред потенциалните работници, клиентите и контрагентите, обществото.

Минимални усилия на консултантите във всяка една от горните 5 посоки могат да имат видим финансов ефект - силен лост за убеждаване на всеки работодател в ползата от добра служба по трудова медицина.

P.S. Снимката по-горе е от централата на GOOGLE Inc.

Няма коментари:

Публикуване на коментар