петък, 5 март 2010 г.

Подписка до Парламента срещу Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП

С тълкувателно становище на Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, изразено в Указание с изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 год. се предвижда дължимост за внасяне на осигурителни вноски за управителите на търговски дружества върху недоговорени и несъществуващи възнаграждения.
Разширителното тълкувание на тази правна норма (чл.6, ал 3 от КСО) в Указанието, поставя стотици хиляди коректни осигурители в ролята на закононарушители.
Получава се така, тъй като указанието е публикувано на Интернет страницата на НАП на 26 февруари 2010 година – последният работен ден на месец февруари, когато е и срока за деклариране и внасяне на осигурителните вноски за месец януари 2010 год.

Линк на петицията: http://bgpetition.com/podpiska_nap/index.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар