сряда, 10 март 2010 г.

Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ е обнародвана в ДВ

Наредба No 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на дек­ларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни уловия на труд на МТСП бе публикувана в ДВ бр.19 от 09.03.2010г.

Приложение 1 към наредбата съдържа формата на новата декларация.

Всички работодатели имат срок до 30 Юни 2010 да я подадат в областна инспекция по труда.

Декларцията съдържа въпроси за фактори на работна среда, ЛПС, оценка на риска, рискове и опасности на работните места и всичко това на цели 15 страници.(затова и не публикувам целия текст)

За сега можете да я видите на сайта на Държавен вестник.

Остава обещаната възможност декларацията да се подава по електронен път.

Служба трудова медицина Есперекс ще помогне на своите клиенти както с попълването, така и с подването на декларацията.

В точка 15 на деклрацията се декларира наличието на осигурено обслужване от регистрирана служба по трудова медицина.

Но колко от фирмите нямат такава или тя отдавна не съществува?

Колко от тях ще поемат риска да подадат декларация с невярно съдържание?

Ще видим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар