сряда, 31 март 2010 г.

Промяна в Наредба № РД-07-2 от 2009г.

Излезе НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

промените са само две:
§ 1. В чл. 9, ал. 2 числото "9" се заменя с "8".
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите "при производство и леене на метали" се заличават.

Има и доста обширна поправка на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

Целият текст на поправката може да видите тук.


2 коментара:

  1. Немога да разбера, длъжна ли е всяка фирма, особено такава с 1 служител, да има договор с консултанска фирма по трудова медицина? Неможе ли сами да си провеждаме мероприятията?

    ОтговорИзтриване
  2. Договор се изисква по закон, ако имате наети лица.
    И декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ също се отнася за фирми с наети лица или повече от един съдружник.

    ОтговорИзтриване