вторник, 3 ноември 2009 г.

Инструктажи, сертификати и лично досие.


От много ваши въпроси разбирам, че има доста неясноти относно реда за провеждане на инструктажите, документирането им и периодичността на провеждането им. Като лекар по трудова медицина съм наясно, че никой отговор не може да бъде напълно изчерпателен, но съм опитал да систематизирам основното.

Подготвих една малка схема за събирането на документи, сертификати и провеждането и документирането на инструктажите.

Да започнем от далеч:

Когато решите да наемете нов работник проверете дали длъжността изисква някакъв сертификат.
Квалификационна група по електробезопасност примерно, правоспособност за управление на мото/електрокар, правоспособност за подемник и т.н.

Изисквайте ги предварително, вземете копия за личното досие на работника. Ако назначите човек без правоспособност в последствие ще трябва да платите за обучението му. Ако е един - добре, а ако са повече?

Когато назначите нов човек, запознайте го с длъжностната му характеристика, дайте му копие и оставете копие за досието му подписано лично от него.

Идва ред на началния инструктаж. Той има за цел да запознае работника с много неща като най-важни за него са правилника за вътрешния ред, работно време, обща безопасност.

Началния инструктаж се провежда в деня на постъпването, документира се в книга за начален инструктаж и се издава служебна бележка. Служебната бележка има стандартна форма /пример има в самата книга/. На всяка бележка се дава номер и номера се отбелязва в книгата за начален инструктаж. Бележката се съхранява в досието на работника. Смисълът е - има две места от където може да се засече провеждането на инструктаж - книгата и досието.

Въвеждането в работата става с обучение и/или прикрепване към по-квалифициран работник. Това обучение става на работното място на новия работник и се отбелязва в книгата за периодичен инструктаж, СЛЕД завършването на обучението. Инструктажа се нарича инструктаж на работното място, отбелязва се като такъв в книгата и се посочва ПЕРИОДА /от дата до дата/ през който е проведен. Срещу подписите на работника и инстуктиращият го, прекият началник се подписва, че вече му разрешава самостоятелна работа. Т.е. без пряк надзор.

През определен период се провеждат опреснителни инструктажи по безопасност и охрана на труда - периодични инструктажи. Те също се отбелязват в книгата за периодичен инструктаж. Отбелязват се като "периодичен" инструктаж в съответната графа и се посочва САМО ДАТАТА на провеждането им. Срещу тях НЕ се полага подпис от прекия началник за разрешение за самостоятелна работа.

Максималния период през който се провеждат е през 3 месеца. Отсъствалите работници се инструктират веднага след започване на работа. При по-дълго отсъствие/откъсване от работа работниците се инструктират дори да не е изтекъл приетия срок.

Нов инструктаж на работното място с разрешение за самостоятелна работа след провеждането му се прави на ВСИЧКИ работници преместени/преназначени на нова длъжност.

Сигурен съм, че имате още въпроси и ще се радвам да ви отговоря директно или в коментарите на статиите ми.

29 коментара:

 1. Роси Желязкова7 март 2010 г. в 9:19

  Здравейте, чух че периодичният инструктаж вече не задължителен на три месеца, може да се прави на годинал Вярно ли е това?

  ОтговорИзтриване
 2. Да.Може да се прави веднаж годишно.
  Има някои условия обаче.
  Работата, която се извършва не трябва да попада в категория изискваща ежедневен инструктаж.
  Чакат се и по-точни тълкувания от страна на МТСП на някои неясни точки от новата наредба.

  ОтговорИзтриване
 3. кога,началният инструктаж и инструктажа на работното място-могат да се провеждат едновременно?

  ОтговорИзтриване
 4. Началния инструктаж по ЗБУТ се прави при постъпването на нов работещ от Отговорника по охрана на труда/БЗР, ЗБУТ и т.н./

  Инструктажа на работното място е въвеждането в работата на новото работно място и обикновено се прави от по-опитен колега или пряк началник.

  Той продължава няколко дни, след което главния ръководител "разрешава самостоятелна работа".

  Когато се касае за малка фирма с няколко души работещи, в която всички инструктажи се поемат от един човек - Управителя, тези инструктажи естествено се съвместяват.

  Въвеждането в работата върви с посочването на опасните места и рисковите дейности, местата на пожарогасителите и т.н.

  Въпреки това трябва да има записи и в двете книги за инструктаж - За Начален и За периодичен и на работото място.

  Естествено един и същи човек/управителя/ ще се подпише и на "инструктарал" и на "разрешаващ самостоятелна работа".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересува ме по-конкретно на коя дата се прави началния и периодичния инструктаж и датата на служебната бележка- дали са с датата на трудовия договор или както е по закон след 3 дена?

   Изтриване
 5. Здравейте, интересувам се при провеждане на инструктаж на работното място в графата "преминал инструктажа от- до" дали трябва да се записва периода, който е определен по Заповедта за прикрепване и обучение на новоназначения работник?

  ОтговорИзтриване
 6. Да.
  А ако реалния период на обучение е бил по-дълъг от този записан в заповедта - посочва се периода от началото на обучението до момента на "разрешаване на самостоятелна работа".

  ОтговорИзтриване
 7. Нека да Ви напомня, че втория подпис в книгата при инструктаж на работното място е на старшия работник, към който е бил прикрепен новоназначения.

  ОтговорИзтриване
 8. Да разбирам за периода, но за подписа на провел инструктажа кой да се вписва, когато е записано в Заповедта за провеждане на инструктажите в поделението, че инструктажа се провежда от прекия ръководител и понякога той се подписва и на графата провел инструктажа. При постъпване в съответното звено все пак и прекия ръководител го инструктира и после той е под контрола на лицето, което го обучава.В същото време на Заповедта за прикрепване се записва към кой бригадир да се прикрепи за обучението??? И става спорно дали ръководителя на звеното се подписва само на допуснал до самостоятелна работа

  ОтговорИзтриване
 9. Така е - наредбите не са перфектни.
  Все пак инструктажа на прекия ръководител е по-скоро в графата "начален инструктаж", но ако касае само техниката и технологията на работата - към "инструктаж на работното място".

  ОтговорИзтриване
 10. Благодаря за бързите Ви отговори на поставени въпроси! Искам да разбера допуска ли се извършването на корекции в книгите за периодичен инструктаж на имената на инструктираните и по какъв начин е редно да се извършват?

  ОтговорИзтриване
 11. Сгрешени са имената? Хората са напуснали или?

  Ако е правописна грешка - коректор и всичко е наред - стига подписа да съответства на човека.

  Ако хората са напуснали - нищо.
  Ако е по-груба грешка зачертаване, подпис, печат, "Поправката е наша" и пак всичко е наред.

  ОтговорИзтриване
 12. Здравейте интересува ме следното: когато работник има експертно решение на ТЕЛК, с което са дадени противопоказни условия на труд и пише че може да изпълнява длъжността си, необходимо ли е да се събира комисията по трудоустрояване в предприято за да решава дали лицето се трудоустроява и когато си остава на същата длъжност при спазване изискванията на ТЕЛК това води ли се трудоустрояване?

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте. Интересува ме откъде да взема Инструктаж за кабинет по физическо възпитание в училище? Освен това незнам как да организирам практическото проиграване на Плана за евакуация в училище.

  ОтговорИзтриване
 14. Малко вероятно е да намерите готов инструктаж - най-добре е да си го изготвите сам или с външна помощ на база наличните уреди, оборудване, занятия и т.н.

  Ако имате вече готов план - организирайте ръководството и преподавателите, уговорете сигнал, уточнете час и дата и след сигнала действайте според плана.

  Най-вероятно ще имате нужда от малко промени в плана след проиграването - затворени изходи, тесни стълбища, врати които се отварят навътре и др. На следващата тренировка ще мине много по-гладко.

  За конкретни въпроси може да ми се обадите всеки работен ден между 8,00 и 20,00 часа

  ОтговорИзтриване
 15. Zdraveyte!
  1-Interesuva me slednoto: pri mevdunaroden transport se iziskva ejedneven instruktaj,broi li se za instruktaj ako sofora e izvan stranata i mu se podavat neobhodimite znaniq ot distanciq /po telefon i t.n.
  2-pri prevozi v stranata soforite ne podlejat na evedneven instruktaj????? Vjarno li e ??? Pri tjah prez kakav interval ot vreme trjabva da se pravi instruktav. Ili ako moje da me svetnete povece pri mejdunaroden transport i prevozi v stranata......
  Blagodarja predvaritelno

  ОтговорИзтриване
 16. В чл.15, ал.1 на „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд” са изброени дейностите, при които на работещите се провежда ежедневен инструктаж.

  Следователно за шофьорите, които не са заети в:
  - автомобилните превози на опасни товари по шосе и в
  - международните автомобилни превози,
  ежедневен инструктаж не се провежда.

  За международните автомобилни превози и за превозващите опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе(ADR) ежедневният инструктаж се провежда се преди тръгването.

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте, въпроса ми е относно инструктажните книги, които се продават. Видно е че страниците нямат номерация. Това значи ли, че не е нужно да се прави такава на ръка? И нужно ли е да се прошнурова самата книга (и прономерова) и да се заверява с някакви подписи и печати, съответно какви?
  Благодаря предварително

  ОтговорИзтриване
 18. По принцип инструктажните книги не се прошнуроват и прономероват.

  Не е погрешно и ако го направите.

  Изисквания са - да не оставяте празни редове или страници, номерацията на редовете да е последователна и непрекъсната, да не триете и задрасквате.
  Грешки могат да се поправят с коректор, но не е желателно.

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте, интересува ме допуска ли се извършване на корекции в книгите за начален инструктаж, ако е изпуснат работник, назначен на по-ранна дата и вече е въведен по-късно назначен служител?
  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте!
  Има ли изискване отговорникът по ЗБУТ в голямо производствено предприятие да е със средно-техническо или инженерно образование?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 21. Кажете ми необходимо ли е да се прави "инструктаж на работното място" в администрация - държавни служители.

  ОтговорИзтриване
 22. Лично аз съм за още по честата проверка а това какво точно работят хората, особено в железниците, където имах честта да бъда цели три години и мога да кажа, че дори не знаят с какво движение на флагчето трябва за да спре влака или като тръгне да се подаде, което е просто смешно, а за отговорите дори няма и да ги коментирам.Та точно през определен период да се провеждат опреснителни инструктажи по безопасност и охрана на труда - периодични инструктажи също е от голяма полза, и то изненадващи.Благодаря за статията беше интересна както и блога ви продължавайте да споделяте с нас.

  ОтговорИзтриване
 23. На всяко едно работно място е нужно да има периодичен инструктаж,който да напомня на служителите какви са техните права и задължения относно безопасността както на самите тях, то и на околните около тях.Редно е да има през определен период да се провеждат опреснителни инструктажи по безопасност и охрана на труда .Спомням си при старата ми работа как се проведе инструктажа.Ще ви го разкажа, ще е кратко - Добър ден, добър ден, ето тук се подпишете, това е за инструктажа за вашата безопасност...хоп подписахсе и това беше.Според мен дори и в администрацията пак трябва да има инструктаж.

  ОтговорИзтриване
 24. Много е важно да има инструктажи на едно работно място, но те да не бъдат просто едни ефективни, а наистина да се обясни всичко на служителя.Сещам се на скоро за един инцидент в завод където се занимават с обезвреждането на бомби.Хора, които са били на няколко дни,седмици, дори не са минали инструктаж и видяхме какво се случи.Уви има правила и закони,които не са измислени просто за да ги има, а за да се спазват.Статията ви е интересна и се надявам да ни пишете пак.

  ОтговорИзтриване
 25. Здравейте,
  в дружество с ограничена отговорност има двама управители, единият от тях е преминал обучение и инструктира служителите, но него кой го инструктира, по-скоро кой се разписва в графа инструктирал в инструктажната книга за начален и периодичен инструктаж?
  Благодаря Ви за отделеното внимание!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този управител инструктира служтелите и се подписва като "инструктиращ". Него и другият управтел никой не ги инструктира.
   Като съдружници те полагат труд за себе си. Над тях няма никой по-запознат с дейността им който да ги обучава и инструктира. За собственото си усъвършенстване те могат да посещават курсове, обучения, семинари, но никой не ги задължава.

   Изтриване
 26. Здравейте,
  Интересува ме дали се провежда ежедневен инструктаж на стругар,заварчик,електротехник

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте, понеже всяка фирма е различна... ние сме фирма с над 50 служители, но изцяло работещи на компютър. Няма рискови професии и длъжности. Въпросът ми е - може ли инструктажа на работното място, периодичния и началния да се правят от едно и също лице - особено за този на работното място .... имаме няколко различни административни длъжности? Когато правим началния инструктаж в деня на постъпване, с него правим и този на работното място и отбелязваме в книгата примерно: преминал инструктажа от-до: 01/02/16-01/02/16. Това допустимо ли е и при двата инструктажа? За периодичния инструктаж /веднъж годишно/- отново пишем извършен от/до примерно - 01/03/16-01/03/16 - това правилно ли е?

  ОтговорИзтриване