сряда, 24 юни 2009 г.

Нова наредба за асансьорните уредби

НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г.

Наредбата не се отнася за товарни асансьори, но засяга всички пътническо - товарни асансьори в сгради до 20 етажа.

За всички колеги специалисти по Безопасност и здраве при работа и Служби по трудова медицина старата наредба е отменена, но проектите започнати по време на нейното действие остават валидни.Няма коментари:

Публикуване на коментар