вторник, 2 юни 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6 ОТ 11 МАЙ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Издадена от Министерството на извънредните ситуации и обнародвана в ДВ бр.39 от 26 Май 2009г.
Най-добре я прочетете сами и обърнете внимание на приложенията към нея.
Интересно четиво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар