вторник, 8 март 2011 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Напомням на всики новорегистрирани фирми, пропусналите декларацията през миналата година, че остават по-малко от 40 работни дни до края на срока - 30 април.

Изтеглете софтуера - последна версия от сайта на Инспекцията по труда, попълнете данните и подайте декларацията онлайн или на хартия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар