понеделник, 17 януари 2011 г.

Фирмите ще внасят авансово 10% от размера на наема

С влезлите в сила промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който плащат на своите хазяи.

Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, вече са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи.

Това напомнят от Националната агенция за приходите НАП.

Досега задължението беше на наемодателите.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар