неделя, 27 юни 2010 г.

Остават три работни дни до крайния срок.

До 30 юни 2010 когато изтича крайния срок за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ от фирмите за 2009г. останаха само 3 работни дни.

Все пак това са три пълни дни, тъй като онлайн системата на ИА "Главна инспекция по труда" е направена добре.

За час и дата на подаване се приема момента на влизане на вашия подписан електронно файл в сървъра на инспекцията.

Т.е. часа и датата на служебния входящ номер който получавате веднага след пускането на файла.

От този момент "топката е в тяхното поле" и дори да имат възражения - срокът за подаване се счита за спазен.

Естествено при въпроси и възражения от тяхна страна ще трябва да спазите новия срок даден Ви от инспекцията.ВНИМАНИЕ!!! горното не е валидно за грешни, грешно подписани или грешно подадени фйлове. Тях системата ги отхвъля служебно и срока за правилното им подаване остава 30 юни 2010г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар