събота, 21 юни 2014 г.

Трудова медицина - необходими документи 2

Продължаваме краткото ни представяне на основните необходими ви документи по здравословни и безопасни условия на труд които вие и вашата служба по трудова медицина трябва да изготвите или осигурите.

Ако сте прочели предишната ни публикация и сте се съобразили с нея това означава, че на всеки обект вече имате копия от определени документи.
Имате и човек на обекта Ви определен лично от вас да представя тези документи на инспекторите със съответната "Заповед по чл.403 от КТ".

1. Книга за начален инструктаж + попълнени и подписани от работещите Служебни бележки /по образеца от книгата/ за проведен начален инструктаж.
2. Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
3. Книга за трудовите книжки.
4. Ревизионна книга - тя вече отпадна като изискване, но си пазете старата.
5. Правилник за вътрешния трудов ред.

Вече сте си намерили и служба по трудова медицина и започвате да готвите и останалите документи. Ето няколко от тях:

1. Измервания на факторите на работната среда
2. Измервания на електробезопасността.
3. Оценка на риска / мерки за намаляване и отстраняване на риска
4. Инструкции за безопасна работа.
5. Графици за работните смени/режим на труд и почивка

1 и 2. Без измервания на факторите на работната среда и поне импеданс на контура "фаза-защитен проводник" няма да се разминете. Ако обекта ви е съвсем нов като постройка, може да има готови, пресни протоколи във фирмата за строителен надзор.
Ако сградата е по-стара може да има протоколи във собственика или предишните наематели. Разбира се те са валидни само ако не сте правили ремонт или други съществени промени на помещенията.
От друга страна ако дори сте разместили бюрата и сте си донесли вашите компютри - ще трябва да измерите осветеността на "новите" работни места.
Електро безопасността не е за пренебрегване - дори един незанулен контакт в офиса е достатъчен да нанесе много щети или да нарани хора ако в него включите разклонителя на няколко компютъра или кухненски уреди.

3. След като имате сертификатите за контрол от предната точка можете и да пристъпите към оценяването на риска. Разбира се според дейността ви ще трябват и други документи за качествено извършване на оценяването, но без сертификатите за контрол няма да стане.
Когато я завършите - ще трябва да имате вече и готов списък с Мерки за намаляване и отстраняване на риска който сте оценили. Тези мерки трябва да са разумни, изпълними, да имат посочени срокове и отговорници за изпълнението им.

4. Инструкции за безопасна работа ви трябват за всички машини и апарати и за всички основни (опасни) дейности. Да отворим скоба - всички днешни машини и уреди си имат в ръководството за употреба такава част, но ако ви поискат инструкции за работа с "телбод" или "перфоратор за хартия" не се смейте на глас.

5. Графици за работа - ако работното ви време е от 9 до 5 без Събота и Неделя, няма да ви трябват. При всяка друга организация на работата - трябва да е видно кой кога работи, кога почива и кои са му почивните дни през седмицата и месеца.
Понякога графиците трябва да се преправят 2-3 пъти докато успеете да направите всички засегнати в тях лица не много нещастни.
Дори да нямате сезонност в работата когато започнат отпуските - ще трябва да седнете и пак да ги преправите защото ако с 4 души графика е един със 2 - вече е съвсем друг.

Всички горепосочени основни документи си вървят със съответни аксесоари:
- заповеди за видовете инструктажи, заповед за лицата провеждащи инструктажите, заповед за оценяването на риска, Инструкциите ще трябва да се разпечатат и закачат по/покрай машините, графиците ще трябва също да се окачат преди започването на месеца и т.н.

Нищо от това не е толкова тежко или страшно или отнемащо много време. Всички тези документи всъщност са доказателства, че сте спазили Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и куп наредби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар