понеделник, 24 октомври 2011 г.

Национална конференция „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място”

Националната конференция в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа - „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място” започна с леко разместване на официалните приветствия поради отсъствието на министър Тотю Младенов.

От приветствията на официалните гости особено впечатление направи това на г-н Димитър Манолов вицепрезидент на КТ "Подкрепа.


Думите му бяха конкретни и насочени към съществени проблеми, без да изпада е многословие и слова заради самите слова.
Ще продължим с новините след втория модул на конференцията.


                                                                                *****
Почти седмица след конференцията продължаваме със нашия /вече задочен/ репортаж.

Първи във втория модул бе ръководителя на отдел БЗР в една известна компания за преработка на мед, чието име, като и името на компанията няма да спомената тук.

Причината е, че съответния човек надхвърли четирикратно отпуснатите му 15 минути съсипвайки тотално графика на хората след него и губейки времето на всички професионалисти на конференцията с откровен ПР и реклама.

г-н Николай Члъков - КЦМ АД
Следаваше презентацията на нашия колега от клуб "Безопасност и здраве при работа" Пловдив г-н Николай Чалъков.
Като старши експерт БЗР в КЦМ АД г-н Чалъков сподели своя опит в осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд при поддръжката на оборудването и сградния фонд, чрез стриктно управление на възлагането на работата и съподчинеността.

Д-р Иван Кокалов от КНСБ говори за скандинавския опит при осмисляне ролята на Представителите на работещите по БЗР. Дяволът е в подробностите, а те са - там представителите на работещите имат не само повече права, но и отговорности и ЗАДЪЛЖЕНИЯ в осигуряването на БЗР.


Г-жа Галя Цонкова
Г-жа Галя Цонкова, мениджър "Устойчиво развитие" в Кока-Кола Хеленик България показа как превенцията и активното включване на самите работещи в осигуряването на БЗР повишава многократно ефекта чрез сравнително прости мерки за подобряване на работата и защита предложени от самите работещи.

Друг акцент от нейната впечатляваща презентация бе активното съобщаване на NearMisses /възможни, неслучили се инциденти/ и превантивното отстраняване на предпоставките за тях, вместо повсеместното криене на случили се, понякога дори тежки инциденти.

Г-жа Снежана Петрова от Данон-Сердика АД, направи презентация относно безопасността при извършване на рискови дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар