сряда, 15 юли 2009 г.

Достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Отменя се Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на нейно място идва Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за „Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“ в сила от 14.07.2009 г. издадена от министерството на регионалното развитие и благоустройството обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009г.

Добре е всички колеги от службите по трудова медицина и експертите по здраве и безопасност при работа да се запознаят с изискванията на новата наредба за да ги включват при проектите за изграждане и преустройство на различните обекти принадлежащи на клиентите ни.

1 коментар:

  1. Благодаря за своевременната и полезна информация,която прилагате във вашият блог.

    Колега от друга служба трудова медицина

    ОтговорИзтриване